22/11 - Jämställt föräldraskap - ska det vara så svårt
Jens Karberg, MÄN
23/11 - Kvinnosyn - vad betyder det för unga idag?
Olga Persson, Unizon
 
24/11 - Incels
Nazar Akrami & Lisa Kaati, Uppsala universitet
25/11 - Ensammast i rymden. Om asylsökande barn som
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck
Tina Kara, TRIS


© Copyright 2021 Yours Kommunikationsbyrå