Cecilia Rosenlund - Scillaform

Jag arbetar med konst keramik och skulptur i min egen verkstad
på Hertsön i Luleå.
Just nu är formande av lera det jag ägnar mest uppmärksamhet.
Fyle-leran, som jag upptäckt på Gotland är min absoluta favorit.
Det är en stengodslera med sandig struktur och levande skärv som
kompletterar mitt uttryck på ett underbart sätt.
För närvarande visar och säljer jag bland annat läckra fläckiga
muggar och andra bruksföremål i (bland annat) fyle-lera, och små
mysiga keramikskulpturer.

Jag har utbildat mig i konst vid Sunderby Folkhögskola två år 1985-87
samt ett tredje fördjupningsår i tredimensionella tekniker 2008-09.
Jag är även utbildad Grundskollärare (1991) med bildinriktning, och
har arbetat mycket med bild som genomgående tema
med barn i alla ämnen.

I Norrbotten är snö ett material som finns att tillgå i överflöd, och
jag brukar leda snöskulpturaktiviteterna vid Vinterfestivalen vid Luleå
Tekniska Universitet, där företrädesvis utbytesstudenter från olika delar
av världen provar på att skulptera fram form ur 2x2x2 m stora snöblock.
Cecilia Rosenlund
  Utställningar