Nationell eHälsa - Tisdag 6 oktober 2015
Videodokumentation från Nationella eHälsodagen, 6/10 2015
Klicka på önskat avsnitt nedan.

Invigning av årets eHälsodag. Anette Falkenroth Medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Torsten Håkansta, GD eHälsomyndigheten. Gabriel Wikström, Minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor, Socialdepartementet. Olle Lundberg, PhD, Professor, Director, Centre for Health Equity Studies Stockholms Universitet | KI  Hur kan eHälsa stödja samverkan vid stora katastrofer? Claes Meijer, Chefläkare och överste för Försvarsmedicin, Försvarsmakten. Susannah Sigurdsson, Ställföreträdande enhetschef, Socialstyrelsen. Linda Sonesson, eLearning och eHälsokoordinator, Försvarsmedicincentrum. Thomas Hernes, Major och Försvarsmedicinsk utvecklingsledare, Försvarsmakten.  Med gemensam informationsstruktur in i framtiden! Erika Ericsson och Niklas Eklöf, Socialstyrelsen. Ragnar Lindblad leder sedan ett samtal mellan Ulrika Landström, Göran Karlström, Annica Blomsten, Rickard Broddvall, Sofie Zetterström, Helena Nilsson och Sten Jacobson  Informationssäkerhet, en kvalitetsaspekt! Leif Carlson, Informationssäkerhetschef, Inera.  Välfärdsteknologi och invånartjänst i äldreomsorgen utifrån bemanningskrav och individens integritet. Rikard Johansson, Kvalitets- och Etikrådgivare, Vårdföretagarna. Eva Nilsson Bågenholm, Kvalitetsdirektör, Humana. Thomas Mehralizade, Avdelningschef, IVO. Kristina Mårtensson, Samhällspolitisk chef, Kommunal. Christina Rogestam, Förbundsordförande, SPF Seniorerna. Anne-Marie Svensson, Divisionschef Omsorg, Aleris Omsorg AB. Mats Rundkvist, Strateg välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås stad.  Rådet för statlig styrning med kunskap prioriterar e-hälsa. Åsa Welin, eHälsomyndigheten. Mattias Fredricson, Socialstyrelsen.  Vad har EU att göra med nationell e-hälsa? Lisa Hagberg, utredare, eHälsomyndigheten. Peteris Zilgalvis, Head of Unit for eHealth and Well Being, DG Communications Networks.  E-tjänsten journalen & HälsaFörMig, hur samverkar dessa? Sofie Zetterström, Vice vd, Inera. Eva Leach, Chef Avdelning Invånartjänster, eHälsomyndigheten.  Säkerhetsfederationen Sambi i skarp drift. Staffan Hagnell, IIS. Manne Andersson, eHälsomyndigheten. Kerstin Rising, Stockholms läns landsting. Urban Jarl, Stockholms läns landsting. Karin Bengtsson, Stockholms stad.  Enklare att utveckla e-tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur. Sara Meunier, CTO, Inera. Sofie Zetterström, Vice vd, Inera.  Gränsöverskridande samarbete för framtidens vårdinformationsmiljö med 3R. Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, SLL. Heléne Seeman Lodding, Regional programchef 3RFVM, Västra Götalandsregionen. Matz Widerström, Styrgruppsmedlem i 3R, Region Skåne. Pia Venäläinen, Regional programchef 3R, SLL. Jean-Luc af Geijerstam, Utredare i staben på eHälsomyndigheten.  Avslutning på eHälsodagen. Anette Falkenroth, Medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Agneta Karlsson, Statssekreterare, Socialdepartementet.