Videodokumentation från Nationella eHälsodagen, 22/10 2014
Klicka på önskat avsnitt nedan.

Inledning och paneldiskussion. Anette Falkenroth, Konferencier. Torsten Håkansta, GD eHälsomyndigheten. Patrik Sundström, SKL. Elisabeth Strandberg, SSF  Hur ska e-hälsoarbetet effektiviseras? Sören Olofsson, Särskild utredare, eHälsokommittén  Professionernas behov av e-hälsa. Göran Stiernstedt, Nationell samordnare, S 2013:14, Statens offentliga utredningar  Hur gör vi action av juridiken? Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa, SKL. Sofia Malander, Chefsjurist Landstinget i Östergötland
. Niclas Skyttberg, Bitr. Chefsläkare Capio St Görans sjukhus AB  KBT först ut i nya plattformen för stöd och behandling. Anette Cederberg, Projektledare, Stockholms läns landsting. Anneli Uusitalo, Projektledare och Dan Comstedt, Landstinget i Jönköpings län  Dokumentation inom Socialtjänsten - vad gäller efter årsskiftet? Ylva Ehn, Jurist, Socialstyrelsen  Journal- och läkemedelsuppgifter förenklar för vårdpersonal och invånare. Tomas Andersson, Projektledare, Inera. Kim Nordlander, Enhetschef 1177 Vårdguiden/UMO, SLL  Paneldebatt - Innovation inom e-hälsa och ersättningssystem som stödjer detta. Rikard Johansson, Kvalitets- och Etikrådgivare, Vårdföretagarna  Teknikskiftet ställer höga krav på organisationen! Oskar Jonsson, Expertutredare, Myndigheten för delaktighet. Niclas Brissmalm, SKL  Hur ser nästa version av den nationella informationsstrukturen ut? Ingela Strandh, Projektledare och Niklas Eklöf, Socialstyrelsen  Trygghetskedjan hänger ihop med alla inblandade och ska utgå från invånare, brukare och de anhöriga! Tomas Hallberg och Marie Pernebring, Handläggare, SKL  Socialtjänsten på 1177.se? Desirée Söderberg, Projektledare, SLL  Pascal - SIL för läkemedelsordinationer. Marie Louise Gefwert, Tjänsteansvarig och Birgit Eiermann, FarmDr, Verksamhetsspecialist SIL, Inera  Så blir jag delaktig i min läkemedelsbehandling. Eva Leach, Avdelningschef Invånartjänster och Bodil Lidström, Gruppchef EES, eHälsomyndigheten  Avslutning. Anette Falkenroth, Konferencier och Agneta Karlsson, Statssekreterare